عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 29
دیروز : 53
بازدید کل : 46169
دانلود بررسي رابطه ي اعتياد مادران باردار بر سقط جنين

دانلود بررسي رابطه ي اعتياد مادران باردار بر سقط جنين

قيمت:40000 تومان

چكيده


به بررسي رابطه ي اعتياد مادربرسقط جنين پرداخته شده است كه نتايج ذيل را در برداشت:


ميانگين آمادگي به اعتياد در زنان باردار سقط جنين برابر با 188 و انحراف معيار آن 053/10 و تعداد آنها 26 نفر بوده اند و ميانگين آمادگي به اعتياد زنان بدون سقط جنين برابر با 112و انحراف معيار 105/12 و تعداد آنها 14 نفر بوده است.


ميانگين رفتار ضد اجتماعي در زنان با سقط 4/4 و انحراف معيار آن 8/0 و ميانگين رفتار ضد اجتماعي در زنان بدون سقط 4/2 وانحراف استاندارد آن 52/3 بود.ميانگين ميل به مصرف مواد در زنان بدون سقط برابر با 3/3 و ميانگين ميل به مصرف مواد در زنان بدون سقط 3/2 بود. همانطوركه در نتايج يافته شده نشان مي دهد كه مصرف مخدر در نوعي موجب سقط و يا آسيب جدي به جنين مي شود.
خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 40,000 تومان