عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 40
دیروز : 53
بازدید کل : 46180
دانلود مقايسه شيوه ي فرزند پروري در زنان شاغل و خانه دار

دانلود مقايسه شيوه ي فرزند پروري در زنان شاغل و خانه دار

قيمت:35000 تومان

چكيده به مقايسه شيوه ي فرزند پروري در زنان شاغل وخانه دار پرداخته شدهاست كه با توجه به بررسي هاي انجام شده و نتايج آماري در ادامه به نتيجه گيري پرداخته مي شود:


بررسي سطح دو گروه زنان  شاغل و  زنان خانه دار نشان مي دهد وسطح معناداري كوچكتر  از 05/0 است تفاوت  معناداري  بين شيوه  فرزند  پروري  زنان  شاغل و خانه دار  وجود  دارد. بررسي  سطح شيوه  استبدادي بين دو گروه زنان  شاغل و زنان  خانه دار تفاوت ميانگين در حدود در  شيوه فرزند  پروري  استبدادي ديده مي شود پس  به دليل  كوچكتر بودن  سطح  معناداري  از  آلفا 05/0 تفاوت  معناداري  بين  شيوه  فرزند  پروري زنان  شاغل  و زنان  خانه  دار  وجود  دارد.  با  توجه  سطح   دو گروه    زنان  شاغل   و  زنان  خانه  دار     تفاوت  ميانگين  در  حدود4/5   نشان  مي دهد كه   تفاوت  معناداري  بين   شيوه  فرزند پروري  دو  گروه  زنان  شاغل  وخانه دار وجود دارد . 

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 35,000 تومان