عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 31
دیروز : 53
بازدید کل : 46171
دانلود بررسي جامعه شناختي طلاق عاطفي

دانلود بررسي جامعه شناختي طلاق عاطفي

قيمت:45000 تومان

چكيده:


طلاق عاطفي متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به يكديگر است؛ همسران به جاي حمايت از همديگر در جهت آزار و ناكامي و تنزل عزت نفس يكديگر عمل مي كنند، و هريك به دنبال يافتن دليلي براي اثبات عيب و كوتاهي و طرد ديگري هستند (بوهانان، 1970، به نقل از لاور و لاور، 2007).


 در پي بررسي جامعه شناختي طلاق عاطفي در شهرستان ساوجبلاغ بود كه با توجه به فرضيات به نتايج ذيل دست يافت:


نشان داده شده است ،ميانگين كاهش همكاري 93/3 وانحراف استاندارد آن 17/1  ، ميانگين كاهش رابطه جنسي 73/4 وانحراف استاندارد آن 53/1  ، ميانگين افزايش واكنش هيجاني 39/4 وانحراف استاندارد آن 34/1  ،ميانگين مولفه افزايش جلب حمايت فرزندان 95/3 وانحراف استاندارد آن 42/1 ، ميانگين افزايش رابطه فردي با خويشاوندان خود 30/3 و انحراف معيار آن 04/1 ، ميانگين كاهش رابطه خانوادگي با خويشان همسر و و دوستان  01/3 و انحراف استاندارد ان 69/1 ميانگين وانحراف استاندارد جدا كردن امور مالي از يكديگر به ترتيب برابر با 34/3 و69 انحراف معيار آن 22/1 مي باشد.
خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 45,000 تومان