عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 88
دیروز : 32
بازدید کل : 114087
دانلود رابطه ي كمال گرايي اميد به زندگي و بهداشت رواني بر رضايت زن

دانلود رابطه ي كمال گرايي اميد به زندگي و بهداشت رواني بر رضايت زن

قيمت:45000 تومان

چكيده :


دررابطه با رابطه ي كمال گرايي و اميد به زندگي و بهداشت روان بر رضايت زناشويي  از روش حاضر براي تجزيه تحليل داده ها از نرم افزار  17spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد.


با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشكار ساخت.


بين كمال گرايي فرد مدار واميد به زندگي و بهداشت روان و رضايت زناشويي رابطه ي معنادا وجود دارد


بين كمالگرايي  جامعه مدار واميد به زندگي وسلامت روان و رضايت زناشويي رابطه ي معناداروجود دارد.


بين كمالگرايي و اميد به زندگي  وسلامت روان و رضايت زناشويي رابطه ي معنادار وجود دارد.


براي خريد و دريافت پايان نامه زير گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.


خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 45,000 تومان