عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 23
دیروز : 53
بازدید کل : 40725
فصل دوم مقايسه ي مهارت هاي زندگي بردلبستگي در دانشجويان دختر و پسر

فصل دوم مقايسه ي مهارت هاي زندگي بردلبستگي در دانشجويان دختر و پسر

قيمت:15000 تومان

-1)فصل دوم:مباني نظري پژوهش12


2-2)محورهاي آموزش مهارتهاي زندگي12


2-3)اهميت مهارتهاي زندگي در سلامت رواني14


2-4)انواع مهارتهاي زندگي21


2- 5 )برنامه ريزي و محتواي برنمه آموزش مهارتهاي زندگي22


2-6)انواع مقابله‌هاي كارآمد25


2-7) مقابله‌هاي ناكارآمد و غيرمفيد27


2-8) دلبستگي 28


2-9)سبك‌هاي د‌لبستگي35


2-10)اساس احساس امنيت و رفتار سالم36


2-11)تغييرات مربوط به د‌لبستگي د‌ر طول زمان39


2-12)سبك بي‌توجهي (بي‌اعتنايي40


2-13) سازگاري و جامعه‌ستيزي42


2-14) نظريه فرويد در مورد دلبستگي44


2-15)پيشينه درخارج از كشور46                                                                                               


2-16)پيشينه درداخل كشور..49

براي خريد و دريافت فايل مربوطه,بر روي گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد از پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 15,000 تومان